กติการการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/สำรวจ/โยธา/สถาปัตยกรรม

กติการการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/สำรวจ/โยธา/สถาปัตยกรรม

>> Download <<

กติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาช่างก่อสร้าง ทักษะงานคอนกรีต ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2561

>> Download <<