เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข ล่าสุด)

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข ล่าสุด)

>> Download <<

กณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (B2)  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561

เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (B2)  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561

>> Download <<

เกณฑ์กติกาการแข่งขันทักษะ สาขาวิชามาตรวิทยาและงานวัดละเอียด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561

เกณฑ์กติกาการแข่งขันทักษะ  สาขาวิชามาตรวิทยา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561

>> Download <<

เกณฑ์กติกาการแข่งขันทักษะ  สาขาวิชางานวัดละเอียด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561

>> Download <<

สูจิบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561

สูจิบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28   

ประจำปีการศึกษา 2561

>> Download <<

เกณฑ์กติกาการแข่งขันทักษะ งานกลึง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561

เกณฑ์กติกาการแข่งขันทักษะ งานกลึง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีการศึกษา 2561

Download <<

ตารางการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาช่างกลโรงงาน

>> Download <<